Věž kostela Nejsvětější Trojice ve Bzí u Železného Brodu

 

Starobylá obec Bzí byla založena patrně již na sklonku 13. století. Od poloviny století následujícího jsou doloženy první zprávy o bzovské farnosti. První kostely ve vsi byly dřevěné. Poslední dřevěný kostel zasvěcený sv.Kateřině byl po požáru dřevěné fary rozebrán a z jeho materiálu byla postavena nová fara, škola a kostnice. Současně s výstavbou fary byly položeny základy nového zděného kostela, který byl vystavěn v letech 1692-97. Představuje nejstarší sakrální stavbou v regionu. V jeho hranolovité věži, která je dominantou obce, je zavěšen zvon z dřevěného kostelíku, který byl ulit roku 1593. V kostele lze shlédnout hodnotný inventář z 17. – 18. století.

V letech 2005-07 prodělal kostel generální rekonstrukci díky sponzorským darům, financí farnosti a příspěvku místního okrašlovacího spolku.

V současné době je vyhlídka z kostelní věže možná na požádání (obracejte se na pana Jakubičku – fara za kostelem nebo předem na tel.: 777 854 586). Otevírána bývá také během pouti ve Bzí nebo či dnech evropského kulturního dědictví.

 

      

 

        

 

Foto: André Jakubička a Jiří Čánský